About

OSB Keurmerk

OSB Keurmerk

Het OSB-Keurmerk(Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten) is een belangrijke graadmeter voor kwaliteit voor opdrachtgevers

Het OSB-Keurmerk en de code verantwoord marktgedrag stellen eisen aan schoonmaak- en glazenwasbedrijven die lid zijn van de O.S.B. en bestaat uit 3 delen:

  1. De NEN 4400-1 norm; Deze norm stelt eisen aan in Nederland gevestigde (onder)aannemers van werk over de afdracht van belastingen en sociale premies en het gerechtigd zijn van medewerkers tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van de norm is het beperken van het risico voor opdrachtgevers op verhaal en boetes van de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en andere overheidsinstanties.
  2. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag; de doelstelling van de code is onder andere de verbetering van de kwaliteit van de gehele sector, maar ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden van het personeel. OSB-leden dienen zich te conformeren aan de bepalingen over goed werkgeverschap, goed opdrachtnemerschap en indien gewerkt wordt met onderaannemers ook goed opdrachtgeverschap.
  3. Specifieke OSB-eisen die onder andere betrekking hebben op de communicatie met medewerkers, kwaliteitsborging van werkzaamheden, het beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering en het naleven van de CAO.

Uiteraard voldoet ASKO aan de hierboven genoemde eisen.

Download hier het OSB-keurmerk certificaat 2017

Download hier de verklaring van registratie bij Stichting Normering Arbeid

Bekijk hier alle ondertekenaars